About

about_me

SLO: Serbus! Ime mi je Viktor. Sem ilustrator in grafični oblikovalec iz Maribora.

Rišem, kar lahko pomnim. Kot otrok sem imel na tone zvezkov specifično za risanje. Vedno sem bil bolj za svinčnik in barvice. Druge tehnike me niso preveč zanimale. Seveda, dokler nisem odkril MS paint. To je bil moj vstop v digitalno ilustracijo.

Kasneje sem v gimnaziji odkril svet Adobovih programov in si kupil prvo grafično tablico. To mi je odprlo ogromno novih možnosti, zato sem se takrat odločil, da bo moj fokus digitalna ilustracija.

Ker sem se želel bolj osredotočiti na svojo strast do risanja, sem se vpisal na Pedagoško Fakulteto v Mariboru, smer likovna pedagogika. Diplomiral sem leta 2014, za stranke sem pa delal že v gimnaziji. Vedno se želim učiti novih stvari in sem, zato udeleževal tečajev, delavnic po celi državi ter tudi v tujini. Prav tako sem sam vodil nekaj tečajev in predavanj o stripih, digitalni ilustraciji, Adobe-u, itd.

Ko sem bil star 10 let, sem postal skavt. Zdaj sicer nisem več aktiven, občasno še vedno pomagam. Skavti so mi veliko dali, ne samo znanja o naravi. Naučil sem se dela v ekipi, samozadostnosti, kako najbolje izrabiti moje talente in me konstantno potiskali naprej v moji ilustratorski in oblikovalski karieri.

 

ENG: Hy! My name is Vikor. I’m an illustrator and designer from Maribor.

I loved to draw ever since I can remember. As a kid I had tons of notebooks dedicated specifically for drawing. I’ve always been more of a pencil and colour pencil person. I had never interest in any other drawing techniques. That is until I discovered MS paint. That was my entry point in to digital illustration.

Later in gymnasium I discovered the world of Adobe and bought my first graphic tablet. That opened a whole load of possibilities and options and I sort of decided that digital illustration is what I wanted to focus on.

Because I wanted to focus on my passion of drawing I enrolled to become an art teacher. I got my degree in 2014 but worked for clients ever since gymnasium. I’m always eager to learn and have taken part in workshops and courses all over the country and even abroad. I also lead some courses on comic books, digital illustration, Adobe, and more.

I’ve been a scout since I was 10 years old. While not active as a troop leader anymore I still help with projects here and there. I learned a lot from the scouts and not just survival skills. They taught me teamwork, self-reliance, how to best use my talents and furthered me in to my illustration and design career.