Beltinci – Brošura / Brochure

SLO: Nastali sta dve knjižici za predstavitev občine Beltinci z namenom prikazati nadaljni razvoj. V brošuri in njeni prilogi so predstavljeni razvojni načrti in že izvedeni projekti, ki namigujejo na potencial omenjene občine.

ENG: I designed two booklets for the municipality of Beltinci with the intent to display it’s evolution. The brochure and the companion booklet contain detailed information about completed projects and plans for expansion, that hint at the municipalities hidden potential.