GB Zero theme illustrations

SLO: To je bolj kot ne “fan art”, ki je bil uporabljen v zasebnem projektu. Izdelal sem si namreč “Gameboy Zero”. Gre za modificiran Gameboy (ja jih imam še nekaj), v katerega je vgrajen Raspberry pi zero. Zanj sem si izdelal lasten profil oz. UI, v katerem sem uporabil te ilustracije. Jih je še več, ampak te se mi zdijo najbolj posrečene.

ENG: This is more or less fan art but it was used in a project. I made myself a Game boy Zero. Basically, it’s a Raspberry pi computer built in to a classic DMG Game Boy. I made a custom theme that used these images as backgrounds. There are a lot more but these are my favorite :). They all represent the specific gaming system they are for.