Infografike/ Infographics

SLO: Te infografike so nastale z namenom izobraževanja o skavtskem gibanju. Nekatere so nastale v času, ko sem bil še zaposlen v skavtski organizaciji, nekatere pa so nastale kot del projekta nekaj časa kasneje. Pokrivajo najrazličnejše teme.  Jih je še več, vendar sem se odločil izpostavit le te.

ENG: These infographics were made to educate about the scouting movement. Some were made when I was still employed be the scout organization and some were made some time later as part of a project. They cover a wide range of topics. There are more but I chose to highlight just a few.