Zdrav kot vidra

SLO: Priročniki “Zdrav kot vidra” so nastali kot del projekta “Za zdravje mladih” v skavtski organizaciji. Projekt se nadaljuje v okvirju projekta “Za zdravje mladih 2.0.” Knjige so polne napotkov in nasvetov, kako delati z otroki in mladimi na področju zdravja.

ENG: I designed and illustrated a book series Zdrav kot vidra as part of a project in the Slovenian scout association. The project is named “For the health of youths”. The project still continues under the name “For the health of youth 2.0.” These books are full of material on how to work with children and youths to further their health.